Naujienos

Šiais metais pasikeitė programų kodavimas. Kiekviena galiojanti programa šiuo metu turi 2 galiojančius valstybinius programų kodus. 2017 metų priėmimas bus vykdomas į programas su nauju valstybiniu kodu.

DĖMESIO! Tačiau šiuo metu baigiančių studijas studentų išsilavinimą patvirtinančiuose dokumentuose (diplomuose) P R I V A L O būti nurodytas SENAS valstybinis programos kodas, kuris ir turi būti pateikiamas Registrui. Primename, kad šie duomenys automatiniu būdu yra pateikiami Studentų registrui. Jei valstybinis programos kodas bus nurodytas klaidingai (t. y. naujas programos kodas), Studentų registro tokie duomenys bus atmesti ir informacija nebus išsaugojama.

Prisegtame faile pateiktas paaškinimas kaip teisingai įvesti diplomo duomenis.
Primename, kad Registro Duomenų teikėjo (mokykla) pateikti duomenys privalo būti tikslūs ir teisingi bei turėtų užtikrinti kokybišką Registro funkcionavimą. Tokios nuostatos yra įtvirtintos Valstybės išteklių valdymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose.

Atkreipiame dėmesį

Tam, kad Registro gaunamų ir teikiamų duomenų kokybė atitiktų valstybės poreikius, Duomenų teikėjas turi pateikti Registrui visus duomenis, nurodytus išsilavinimo pažymėjime bei jo priede.Norėdami gauti prisijungimo duomenis prie atnaujintos duomenų bazės, prašome užpildyti naujos formos anketą ir pasirašyti Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

Dokumentų originalus atsiųskite adresu: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius.

Jei anketos kopiją siunčiate papildomai ir el. paštu, prašome siųsti .odt  ar .doc, ar .docx, formato failą.   .PDF formato prašome nesiųsti.

P.S. Prašymas dėl TCP IP adreso užregistravimo mokykloms nereikalingas.
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas