Naujienos
MOKYKLOMS apie skaitmeninių pažymėjimų išdavimą: 
Nuo 2023-05-01 bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pažymėjimai ir dublikatai bus išduodami tik elektroniniu formatu.
Pateikiame instrukciją (vadovą) kaip reikia registruoti ir spausdinti skaitmeninius pažymėjimus mokykloms DAKPRe. 

SVARBU: Kiekvieno skaitmeninio pažymėjimo paskutinėje lentelėje nurodytas Skaitmeninis pažymėjimo kodas ir QR kodas. Mokykla privalo suteikti šį Skaitmeninį kodą mokiniui, jeigu ji pati neatspausdina jam pažymėjimo ar neperduoda jam jo kitomis priemonėmis. Priešingu atveju mokinys, neturintis galimybės jungtis per El.valdžios vartus negalės atsisiųsti/peržiūrėti savo pažymėjimo.

MOKINIAMS ir TĖVAMS kaip pasiimti savo arba savo vaiko skaitmeninį pažymėjimą: 
Pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai gali patys prisijungti ir peržiūrėti, atsisiųsti savo skaitmeninį pažymėjimą per www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Elektroniniai valdžios vartai (melsvas mygtukas). Nuoroda čia

Antras būdas peržiūrėti/atsisiųsti savo skaitmeninį pažymėjimą, nesijungiant per Elektroninius valdžios vartus, yra www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Jei norite atsisiųsti/peržiūrėti dokumentą, suveskite kodą (langelio pavadinimas) -> Atsisiųsti (spaudžiate mygtuką). Skaitmeninį pažymėjimo kodą jums privalo pasakyti mokykla, jei jūs to prašote.
Nuoroda čiaNorėdami gauti prisijungimo duomenis, prašome užpildyti Prašymą ir pasirašyti Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

Skenuotus dokumentus siųskite el. paštu  grazina.zemlo@nsa.smm.lt.  El. paštu siunčiami dokumentai neprivalo būti pasirašyti elektroniniu būdu.

P.S. Prašymas dėl TCP IP adreso užregistravimo pildo tik aukštosios mokyklos.
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
IPBR
KRISIN
LICR
NSPR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS